Boka demo
lonerevision

FRÅGOR & SVAR

 / publicerad 18 april 2024 12:43

Förbered dig för lönerevisionen 2024

Det är dags att förbereda sig för årets lönerevision och få en översyn av personalens löner. Om du inte har koll på vad det innebär har vi sammanställt det du bör gå igenom i revideringsprocessen i 5 enkla steg.


Lönerevision – vad är det?

En lönerevision är en regelbunden översyn och justering av de löner som betalas till anställda i en verksamhet. Syftet med denna typ av revidering är att se till att lönestrukturen är rättvis, konkurrenskraftig och i linje med företagets löne- och personalpolitik. När en lönerevision ska genomföras kan variera mellan respektive kollektivavtal.


Processen i 5 steg

Processen för en lönerevidering kan variera mellan olika organisationer men följer oftast följande steg:

Lönesättande chefer

Du som har övergripande ansvar bör informera de chefer som sätter löner för dina anställda om att det är dags för lönerevision. Gå igenom lönepolicyn och hur ni arbetar kring diskriminering och jämställda löner. Sedan är det dags för lönekartläggning och analys om löneläget, både internt och externt.

Information till medarbetare

Kommunicera till de anställda om hur processen går till med detaljer som tidsplan, policys och kriterier. Att visa transparens och vara tydlig i vad som gäller är ett värdefullt steg för att de anställdas förväntansnivå ska överensstämma så gott som möjligt med resultatet. Glöm inte att informera medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna.

Dags för lönesamtal

Syfte med lönesamtalet är att du och dina medarbetare enskilt ska diskutera individens prestation och roll i företaget så att du som chef sedan kan göra en bedömning av vilken lönejustering som passar. Kom ihåg att det i detta steg inte bör lämnas några beslut.

Fördela löneutrymmet

Baserat på analysen och tillgängliga budgetar bestäms specifika löneförändringar och fördelning av löneutrymmet. Här kan justeringen skilja sig beroende på om verksamheten har kollektivavtal eller inte. Om fackliga förhandlingar krävs sker det i detta steg av processen.

Lönebesked

I sista steget är det dags att meddela och motivera de nya lönerna. Om du har varit transparent i stegen innan så är förhoppningsvis medarbetarnas förväntningar i linje med den faktiska justeringen.

I Personalkollen kan du välja att genomföra lönerevisionen genom individuell lönefördelning eller en generell. Vid en generell löneökning kan du i ett samlat formulär ändra lönerna för alla anställda på en och samma gång.


Vad gäller vid kollektivavtal

Om verksamheten har kollektivavtal måste förhandlingar ske innan lönebesked kan ges till medarbetarna. Då finns detaljerade bestämmelser om exempelvis tidpunkter, förhandlingsrätt och minimilöner som gäller vid en lönerevision.


Om kollektivavtal saknas

När det inte finns ett kollektivavtal på plats är processen för revisionen inte lika strikt reglerad. Det ger både dig som arbetsgivare och dina anställda större flexibilitet, men också potentiellt mer osäkerhet. Du som arbetsgivare bör ha en intern policy för löner så att de anställda vet vad de kan förvänta sig.


Lönerevision och nyanställd – vad gäller?

För nyanställda kan det finnas speciella överväganden och regler beroende på verksamhetens policy. Om man har en ny person i teamet som börjar mitt i en revision kan det innebära att första löneförhöjningen justeras proportionerligt enligt hur länge man har arbetat under det aktuella året. Som nyanställd har man rätt att vara med i lönerevisionen så länge man inte har förhandlat om en ny lön under samma år. Om anställningen exempelvis började i januari, och justeringen sker i april, kommer du med största sannolikhet inte inkluderas i revisionen för det året.

Taggar

personalkollen

lönerevision

dygnsvila for anstallda

22 mars 2024 12:55

Dygnsvila – Den viktiga återhämtningen och dess regler

Att säkerställa vila för arbetstagare är inte bara en arbetsrättslig fråga utan också en viktig aspekt för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Beg…

anstallningsbevis

17 april 2024 13:13

Mall för anställningsbevis

När du ska anställa nya medarbetare kan du med fördel skapa en färdig mall med de generella bestämmelserna, och sedan ändra de särskilda villkor som…

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag