Lön

Att göra löner ska inte vara en energikrävande tidstjuv. Med Personalkollen blir lönehanteringen trygg, effektiv och smidig. Med den röda tråden från tidsrapportering och schema till färdiga underlag är de slutgiltiga lönerna några få knapptryck bort.

Personalen ser sin lönespecifikation i appen och du får ut färdiga underlag för rapportering och bokföring.

FUNKlön1

Från rapporterad tid till färdig lön

Personalens rapporterade tider finns direkt i löneberedningen och ger dig automatiskt en färdig lönespecifikation. Ob-tillägg, kostavdrag och semesterersättning beräknas per automatik i löneberedningen. Tillämpar ni beräkningsperioder sker också utbetalning av mer- eller övertid per automatik.

FUNKlön2

Färdiga rapporter

När du låst en löneperiod kan du direkt ladda ner en bankfil för utbetalning av lönerna, arbetsgivardeklarationer till Skatteverket, bokföringsunderlag i SIE-format och statistikfiler. Följer ni en annan konteringsplan än Personalkollens standard kan du själv ändra i denna för att få bokföringsunderlaget precis som du vill ha det. Därmed slipper du manuella ombokningar i efterhand, och tiden du sparar kan du lägga på annat!

Lönebesked direkt i mobilen

Lönebesked skickas automatiskt till de anställda och de kan se eller ladda ner sin lönespecifikation direkt via sin app. Semestersaldo, OB-ersättning, timlön, tillägg och avdrag visas tydligt, utan att någon manuell handpåläggning krävs.

Anställda kan lämna meddelande

De anställda har varje månad möjlighet att lämna ett meddelande inför kommande löneutbetalning. Meddelandet visas innan du godkänner lönen. På så vis minskar risken för missförstånd och du behöver inte göra retroaktiva rättningar på kommande utbetalningar.

Automatisk beräkning av frånvaro

Personalkollen beräknar automatiskt de tillägg och avdrag som ska göras på lönen, exempelvis karensavdrag, sjuklön, semesterersättning och föräldralön. Dessa tillägg eller avdrag visas på lönen innan du godkänner den, och självklart har du också möjlighet att göra egna justeringar om du önskar.

Smidig semesterhantering

Med Personalkollen som lönesystem har du full koll på semesterlöneskulden som också bokförs varje månad. Semesterårsavslutet sköter systemet åt dig, och du har självklart full insyn i processen. Hamnar en anställds semesterlön under minimigränsen får du en varning om detta och har möjlighet att direkt höja värdet per dag enligt gällande kollektivavtal.

Arbeta med utkast

Du lägger löpande under månaden in eventuella ändringar och justeringar och sparar dessa som ett utkast. I början av varje månad godkänner du samtliga löner snabbt och smidigt med ett fåtal klick. Lönehantering har aldrig varit effektivare!

Förmåner och kostavdrag

Kostavdrag görs per automatik per arbetat pass utifrån tillämpat kollektivavtal. Du har givetvis också möjlighet att skräddarsy avdrag och förmåner så som bilförmån, logi, parkering, sjukvårdsförsäkring m.m.

Jämkning och utmätning

Oavsett om dina anställda har beviljad jämkning eller beslut om utmätning har Personalkollen stöd för detta. Avdragen sker per automatik på lönen och bokförs direkt på önskat konto.

Anpassa löneperioden

Beräknar ni lönen för hela månader eller använder ni en bruten period? Vi ställer in den löneperiod ni vill arbeta efter. Ni kan även på individnivå välja om månadslönen skall betalas ut för innevarande eller efterföljande månad.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag