Boka demo

Lönehantering

För en trygg, effektiv och korrekt lönehantering

Med Personalkollen skickas all rapporterad tid automatiskt till löneberedningen vilket gör lönehanteringen smidig utan att det behöver ta för mycket av någons tid. Ni attesterar avvikelser och registrerar frånvaro, sedan hanterar systemet beräkningar av frånvaro, OB och semester helt automatiskt utefter gällande anställningsavtal. Tillämpar ni beräkningsperioder sker också utbetalning av mer- eller övertid helt automatiskt.

Ladda ner färdiga rapporter

Personalkollen genererar en bankfil för utbetalning av lönerna, arbetsgivardeklarationer till Skatteverket, bokföringsunderlag i SIE-format och statistikfiler.

Skicka automatiskt ut lönebesked

Lönebesked skickas automatiskt ut till de anställda och de kan se eller ladda ner sin lönespecifikation direkt via appen.

Arbeta med utkast

Alla ändringar eller justeringar lägger ni löpande in under månaden för att spara i utkast. Med bara några få klick godkänner ni sedan samtliga löner för utbetalning!

Automatisk hantering av kollektivavtal

Personalkollen har fullt stöd för avtalen mellan Visita/HRF, Visita/Unionen och Detaljhandelsavtalet med automatiserade beräkningar, arbetstidsvarningar samt anställningsavtal som följer det gällande avtalets regler. För hotell och restaurang har vi självklart även funktioner för att hantera extra ledighetsdagar och beräkningsperioder.

Anställda kan lämna meddelande

De anställda har möjlighet att lämna ett meddelande inför kommande löneutbetalning. Meddelandet visas innan ni godkänner lönen. På så vis minskas risken för missförstånd och ni behöver inte göra retroaktiva rättningar på kommande utbetalningar.

Enkel semesterhantering

Med Personalkollens lönesystem får ni full koll på semesterlöneskulden som också bokförs varje månad. Semesterårsavslutet sköter systemet åt er, och ni har självklart full insyn i processen. Hamnar en anställds semesterlön under minimigränsen ges en varning om detta och ni har då möjlighet att direkt höja värdet per dag enligt gällande kollektivavtal.

Anpassa löneperioden

Beräknar ni lönen per kalendermånad eller använder ni en bruten period? Vi ställer in den löneperiod ni vill arbeta efter. Ni kan även på individnivå välja om månadslönen ska betalas ut för innevarande eller efterföljande månad.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag