Boka demo
anstallningsbevis

MALLAR

 / publicerad 17 april 2024 13:13

Mall för anställningsbevis

När du ska anställa nya medarbetare kan du med fördel skapa en färdig mall med de generella bestämmelserna, och sedan ändra de särskilda villkor som du och din nya medarbetare har kommit fram till.

Ett anställningsbevis kan se ut på olika sätt, men behöver enligt lag innehålla följande:

 • Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer.
 • Arbetstagarens namn, adress och personnummer.
 • Tillträdesdag för anställningen samt ort.
 • En yrkesbenämning med tillhörande arbetsuppgifter.
 • Vilken lön som tillämpas samt information kring utbetalningsdag och andr löneförmåner.
 • Arbetstider: kan skilja sig mellan arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Anställningsform: tillsvidare, tidsbegränsad eller provanställning.
 • Information kring uppsägningstider och hur den ska gå till. Om det är enligt LAS, kollektivavtal eller egna överenskommelser.
 • Semesterdagar: information om antal dagar och om arbetsgivaren erbjuder förskottssemester.
 • Information för övertids- eller mertidsarbete och om det tillkommer en ersättning i sådana fall.
 • Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens förläggning.
 • Om anställningen är via bemanningsföretag och kundföretagets namn och adress.
 • Regler för uppsägning och avslut av anställning för båda parter.
 • Information kring arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter.
 • Om kollektivavtal finns och villkor som gäller för den som inte är fackligt ansluten.

Dessa punkter finns med i det anställningsbevis som skapas upp i Personalkollen vid varje ny anställning. Tillsammans med de uppgifter som finns om den nyanställda har du snabbt ett avtal på plats vilket kan signeras digitalt med Bank-ID eller öppnas för manuell signering.

Så fungerar ett anställningsbevis
Så fort båda parter har skrivit under blir det ett bindande avtal och börjar att gälla. Då ska de villkor som står med följas och bör ses som en säkerhet för både dig som arbetsgivare och arbetstagaren. Det enda undantaget när ett bevis inte är nödvändigt är om arbetstillfället är kortare än tre veckor.

Anställningsbevis och anställningsavtal – vad är skillnaden?
Ett anställningsbevis är det skriftliga dokumentet som beskriver anställningen och enligt LAS-reglerna är det något som en arbetsgivare är skyldig att framställa till den anställde. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt och berör själva överenskommelsen.

Är det skillnad om det finns kollektivavtal eller inte?
Om arbetsgivaren har kollektivavtal ska detta framgå i beviset i med att det innefattar specifika regler kring bland annat anställningsvillkor och lön. Om kollektivavtal saknas så måste alla villkor och förmåner tydligt stå med.

Taggar

personalkollen

anställningsbevis

dygnsvila for anstallda

22 mars 2024 12:55

Dygnsvila – Den viktiga återhämtningen och dess regler

Att säkerställa vila för arbetstagare är inte bara en arbetsrättslig fråga utan också en viktig aspekt för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Beg…

lonerevision

18 april 2024 12:43

Förbered dig för lönerevisionen 2024

Det är dags att förbereda sig för årets lönerevision och få en översyn av personalens löner. Om du inte har koll på vad det innebär har vi sammanstäl…

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag