Boka demo
dygnsvila for anstallda

FRÅGOR & SVAR

  22 mars 2024

Dygnsvila – Den viktiga återhämtningen och dess regler

Att säkerställa vila för arbetstagare är inte bara en arbetsrättslig fråga utan också en viktig aspekt för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Begreppet dygnsvila regleras strikt genom arbetstidslagen och utgör en grundläggande rättighet för alla arbetstagare. Vi utforskar i denna artikel vad dygnsvila innebär och vilka regler som gäller för att säkerställa tillräcklig återhämtning.

Vad menas med begreppet dygnsvila?
Dygnsvila är en bestämmelse som kräver att arbetstagare får minst 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod. Det innebär att ett arbetspass inte kan sträcka sig över mer än 13 timmar. Denna regel är av grundläggande betydelse för att säkerställa arbetstagarens välbefinnande och för att undvika överbelastning och hälsorisker.

Går dygnsvila att avtala bort?
Nej, en viktig aspekt av dygnsvila är att det inte går att avtala bort. Eftersom dygnsvilan regleras av arbetstidslagen gäller den oavsett om man är ansluten till kollektivavtal eller ej. Detta säkerställer en enhetlig och rättvis tillämpning av reglerna för alla som är aktiva på arbetsmarknaden.

Vad händer om dygnsvilan blir för kort?
Arbetsgivare har ett ansvar för att se till att arbetstagare får tillräcklig dygnsvila. Om dygnsvilan blir för kort, det vill säga om den inte når upp till de föreskrivna 11 timmarna, är arbetsgivaren skyldig att snarast möjligt se till att arbetstagaren får kompenserande vila.

Sammanfattningsvis är dygnsvila en central del av arbetsrätten som syftar till att skydda arbetstagare från överarbete och främja en sund arbetsmiljö. Genom att följa reglerna kring dygnsvila kan arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skapa en arbetsmiljö där återhämtning och välbefinnande prioriteras, vilket i sin tur gynnar både individerna och företagen på lång sikt.

Använder du Personalkollen för schemaläggning så varnar systemet om dygnsvilan blir för kort. Dessa varningar är ett bra hjälpmedel för dig vid schemaläggningen för att undvika att en anställd inte får sin rätt till ledighet mellan passen utifrån arbetstidslagen.

Taggar
anstallningsbevis

17 april 2024 13:13

Mall för anställningsbevis

När du ska anställa nya medarbetare kan du med fördel skapa en färdig mall med de generella bestämmelserna, och sedan ändra de särskilda villkor som…

lonerevision

18 april 2024 12:43

Förbered dig för lönerevisionen 2024

Det är dags att förbereda sig för årets lönerevision och få en översyn av personalens löner. Om du inte har koll på vad det innebär har vi sammanstäl…

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag