Dricks

Dricksen läses dagligen över från ditt kassasystem och systemet fördelar den automatiskt utifrån era uppsatta regler. De anställda får ditt dricksbesked direkt i appen, och du tar ut färdiga underlag till bokföringen.

Läs mer om drickshantering i Personalkollen på vår kunskapsbank.

STARTDricks

Fördela dricks på era villkor

Oavsett om ni har en jämn fördelning av dricksen baserad på arbetad tid, lika per person och timme eller uppdelat efter olika tider på dygnet sker fördelningen av dricksen automatiskt utifrån de regler ni tillämpar. Det enda du behöver göra att godkänna summorna och betala ut dem.

funk.dricks

Snabba och flexibla utbetalningar

Bokföringsunderlag, bankfil för utbetalning och dricksbesked i appen till de anställda. Alla underlag du behöver skapas direkt och du laddar ner dem med ett enkelt knapptryck!

Personalen har full insyn

I sin app ser personalen hur dricksen är fördelad och hur mycket dricks de fått per pass. Årsvis summeras drickssumman för den anställda så att de på ett tydligt sätt ser vad de ska ta upp i sin deklaration till Skatteverket.

Personlig dricks

Sätt enkelt upp fördelningen av dricksen automatiskt på personnivå utifrån de anställdas personliga kassanycklar. Du kan också välja att delar av dricksen i första hand ska delas på personnivå och att resterande summa ska delas till övriga som arbetat under specifika tider på dagen.

Kom igång med Personalkollen!

Gör som 2 500 andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag