Personal

Personalen registrerar sig i stämpelklockan och du lägger till anställningsuppgifterna. När du registrerat dina anställda skapas per automatik ett digitalt anställningsbevis som ni signerar med BankID. Du kan med ett klick skapa ett färdigt arbetsgivarintyg och skicka direkt till Arbetsgivarintyg.nu.

FUNKpersonal1

Anställningsbevis och arbetsgivarintyg

Med automatiskt genererade anställningsbevis och arbetsgivarintyg sparar du både tid, pengar och energi. Anställningsbevisen signerar du och de anställda med BankID. Genom vår integration med arbetsgivarintyg.nu skapar och signerar du även det intyget digitalt och kan sedan skicka det vidare.

STARTpersonal

Anställningskortet

Informationen på anställningskortet följer som en röd tråd genom hela systemet. Allt från schemaläggning och personalkostnad till frånvaroberäkningar på lön, semesterberäkning och anställningsavtal hämtas här och gör din personalhantering smidigare än någonsin!

App för de anställda

I appen kan de anställda se sitt schema och registrerad frånvaro. De kan också byta och önska pass, samt markera sin tillgänglighet. Här visas också lönespecifikationer och dricksbesked.

Personalregister

Utöver anställningsuppgifter har du även möjlighet att lägga in kontaktuppgifter till den anställda och dennes närmaste anhörig och kan också göra en personlig anteckning gällande personen. Samtliga uppgifter kan du exportera till Excel och därmed skapa dina egna skräddarsydda statistikfiler och rapporter.

Flera nivåer av rättigheter

Du kan ge en anställd olika nivåer av rättigheter i systemet beroende på vilka delar de ska ha tillgång till. Rättigheterna ställer du in på personnivå och du anger både hur stor del av administrationsverktygen den anställda ska ha tillgång till och också för vilka delar av verksamheten de ska gälla.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag