App

Personalkollen underlättar även för dina anställda.

I appen ser de anställda sitt schema, ansöker om passbyten och anger tillgänglighet för specifika dagar. Arbetad tid, lön- och dricksbesked visas direkt i appen och de kan med enkelhet lämna ett meddelade till dig som administratör.


Appen finns att ladda ner via Apple App store eller Google Play store.

funk.app.byta.png

Byta pass

Schemalägger du någon en dag och denne får förhinder kan de anställda själva lägga in önskemål om att byta pass med varandra. Du godkänner alltid bytet i sista steget, men vägen dit är kort och tidsbesparande- både för dig och de anställda.

funk.app

Se lönespecifikation och dricksbesked

Aldrig mer behöver du fundera på om den anställda har fått sin lönespecifikation! Så snart du har låst en lönekörning eller en dricksperiod får den anställda ett mejl och kan direkt i appen se sitt dricks- eller lönebesked. Utbetald lön, arbetad tid, frånvaro och semestersaldo visas tydligt för den anställda.

Se schema och rapporterad tid

I appen ser personalen sitt schema och kan prenumerera på schemat i sin kalender. Du väljer om de också ska kunna se schemat för hela företaget, för den personalgrupp de själva tillhör eller per arbetsplats. Här visas också vilken beräkningsperiod och brytpunkt för dygns- och veckovila som tillämpas.

Önska ledighet och ange tillgänglighet

Önskemål om arbete eller kommande ledighet kan de anställda själva lägga in direkt i appen. Önskemålen ser du vid schemaläggning och kan välja att anpassa planeringen utifrån detta.

Önska pass

Om du lagt ut ej tillsatta pass i schemat kan de anställda önska dessa direkt i appen. De har också möjlighet att ange när på dagen de är tillgängliga eller ej tillgängliga och du får därmed en snabb och tydlig överblick på vem eller vilka som kan arbeta.

Lämna meddelande till löneansvarig

De anställda har möjlighet att lämna ett meddelande inför en lönekörning direkt via sin app. Detta meddelande visas i löneberedningen och du får på så sätt en påminnelse om eventuell manuell justering som behöver göras på lönen innan utbetalning.

Se registrerad frånvaro

Både frånvaro som avser passerat datum och kommande frånvaro som finns registrerad visas för de anställda i appen. De kan alltid följa historiken i sitt grundschema, och ser hur stor del av passet som frånvaron avser.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag