Boka demo

Lön och schema i app för medarbetare

Underlättar kommunikationen med medarbetarna och ger dem full koll över viktig information

Personal kan enkelt se sitt arbetsschema i vår app, arbetad tid samt löne- och dricksbesked. Där kan de även ansöka om att få byta pass och ange vilka dagar de är tillgängliga för jobb. I appen kan ni också skicka meddelanden och viktig information till de anställda. Detta förenklar inte bara internkommunikationen utan även administrationen. Vår app för schemaläggning, lönehantering och kommunikation finns att ladda ner via Apple App store eller Google Play store.

Schema i app

Personal kan enkelt se sitt schema i vår app och ni väljer även om de ska kunna se schemat för hela företaget, för den personalgrupp de själva tillhör eller per arbetsplats.

Planera utifrån önskemål

De anställda kan själva göra förfrågan om passbyte, önska pass eller ange tillgänglighet direkt i appen och ni kan enkelt anpassa planeringen utifrån allas önskemål.

Visa registrerad frånvaro

Både tidigare och kommande frånvaro visas i appen. De anställda kan alltid följa historiken i sitt schema och se hur stor del av passet som frånvaron avser.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag