Boka demo
LillaTorget_121923_3

FRÅGOR & SVAR

  29 februari 2024

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är ett register som håller koll på vilka som är verksamma på en arbetsplats. Registret kan föras antingen elektroniskt eller manuellt. Det är i vissa branscher obligatoriskt enligt lag att föra personalliggare. Exempel på sådana branscher är; bygg, restaurang, frisör och tvätt. I personalliggaren ska utöver arbetstider och verksam personal med namn och personnummer även företagsnamn och organisationsnummer specificeras.


När behövs personalliggare?

Personalliggare är obligatoriska i vissa branscher där risken för svartarbete anses vara särskilt stor enligt Skatteverket. För verksamheter utanför de specifikt reglerade branscherna kan en frivillig användning av en elektronisk personalliggare bidra till förbättrad personalhantering och optimerad löneadministration.

Manuell personalliggare

Personalliggaren kan skrivas för hand i Gröna boken som beställs från Skatteverket, eller annan bunden bok med förnumrerade sidor. Detta gäller dock inte alla verksamheter. Enligt lag behöver vissa föra personalliggaren helt elektroniskt. Tillämpar du en pappersliggare krävs att anteckningarna görs med en penna som inte går att sudda ut. Detta då alla ändringar och händelser ska kunna påvisas vid en eventuell kontroll av Skatteverket.

Elektronisk personalliggare

Men hjälp av elektronisk personalliggare så kan du minimera fel som uppstår vid summering av arbetstid och minska administrationstiden vid löneutbetalning. Fusket med arbetstiderna minskas drastiskt då stämpelklockan registrerar in- och utstämpling exakt på minuten. All historik sparas och alla ändringar syns precis enligt Skatteverkets regelverk.

Kort om Skatteverkets kontroller

När Skatteverket gör en kontroll är det viktigt att alla som är verksamma har registrerat sig i närvaroregistret. Skatteverket kan kräva att de som utför eller förväntas utföra arbete på arbetsplatsen identifierar sig. Vid bristfälligt närvaroregister utfärdas böter och kontrollavgift.

Kostnadsfri personalliggare via Personalkollen

Personalkollens kostnadsfria och digitala stämpelklocka stödjer Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare. Personalen stämplar in och ut med sitt personnummer och tiderna sparas digitalt och skapar summering och underlag för kommande löneutbetalning. Utöver tidssummering finns möjlighet att få uppräknade OB-timmar och kostförmåner i enlighet med er verksamhet eller ert kollektivavtal.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag