Boka demo
komptid vad gäller

FRÅGOR & SVAR

 / publicerad 11 april 2024 14:07

Kompensation genom komptid – Det här behöver du som chef veta

För att kompensera anställda för deras extra ansträngningar och tid erbjuds ibland komptid som en alternativ ersättning till övertidsersättning i pengar. Vi tar en närmare titt på några vanliga frågor kring komptid och dess regler.

Vad är komp?
Komptid är en form av kompensation där arbetstagaren får ledigt istället för extra pengar för utförd övertid. Det innebär oftast att för varje extra arbetad timme kompenseras den anställda med 1,5 timmar ledighet. Detta ger en flexibilitet för arbetstagaren att balansera arbete och fritid på ett sätt som passar både dem och arbetsgivaren.

När får man ta ut komptid?
I de flesta fall är det verksamhetens behov som styr när och hur komptiden kan tas ut. Det är viktigt att överenskomma om uttaget av denna tid mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om det inte finns möjlighet för ledig tid kan komptiden istället betalas ut i pengar. Detta ger flexibilitet för båda parter att anpassa kompensationsformen efter arbetsbelastningen och individuella behov.

Hur mycket komp man kan ta?
Enligt arbetstidslagen finns ingen fastställd gräns för hur mycket komptid man kan ta. Det kan dock vara reglerat i kollektivavtal som täcker specifika branscher eller arbetsplatser. Om komptid sparas över tid är det viktigt att både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta. Detta understryker vikten av tydliga avtal och kommunikation för att undvika missförstånd eller konflikter.

Sammanfattningsvis erbjuder komptid en flexibel och individanpassad metod för att kompensera övertid och mertid. Genom att ge arbetstagare möjligheten att ta ut ledighet istället för att få extra pengar ges en ökad balans mellan arbete och fritid. Reglerna kring komptid kan variera beroende på verksamhet och eventuella kollektivavtal, vilket understryker vikten av att vara medveten om och överens om dessa regler för både arbetsgivare och arbetstagare.

Som användare av Personalkollen har du möjlighet att smidigt godkänna den extra arbetstiden och välja önskad typ av kompensation. Ange helt enkelt det antal timmar som överstiger den vanliga arbetstiden direkt i passet och välj sedan ett alternativ för kompensation.

komptid

Taggar

komptid

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag