Analys

Följ din försäljning, personalkostnad och produktivitet och jämför utfallet mot din prognos och historisk data. Genom integration med ert kassasystem och bokningssystem kommer er försäljning och bokningar läsas in i Personalkollen. När du får alla de viktigaste nyckeltalen samlade på ett ställe ger det dig de verktyg du behöver för din analys.

analysverktyg

Full kontroll på dina personalkostnader

Ditt kassasystem skickar försäljningssiffror till Personalkollen och jämför det mot dina personalkostnader- i realtid! Du får full koll på lönsamheten dag för dag och kan se från vilken del av verksamheten försäljningen kommer. Du får även hjälp av dessa siffror i schemats prognos, där historisk försäljning visas.

FUNKenonomi

Uppföljning från schemats prognos

Är baren mer lönsam än restaurangen? Bör du planera om kommande schema för lunchen men inte á la carten? I analysen får du en tydlig bild av hur utfallet ställer sig mot den prognos du skapat vid schemaläggning och kan välja både vilken period och vilken del av verksamheten du vill fokusera på.

Automatisk eller manuell inläsning

Du kan nyttja den ekonomiska analysen även om du inte har en automatisk inläsning av försäljningen från ditt kassasystem. Med ett knapptryck kan du själv lägga in försäljningen från en dag och därmed nyttja funktionen fullt ut.

Kostnadsställesrapport

Med kostnadsställesrapporten ser du i detalj hur de arbetade timmarna fördelas på dina olika kostnadsställen och vilken snittkostnad personalen har på era olika avdelningar.

Arbetsplatsöversikt

Du ser de viktigaste nyckeltalen för alla dina arbetsplatser och bolag listade i ett textläge. Perfekt för smidig jämförelse och uppföljning av utfall gentemot prognos eller historik för flera enheter parallellt.

Jämförelseläge

Jämför ert utfall mot schemats prognos eller mot utfallet samma period föregående år i alla vyer. Tydlig uppföljning med differensen i röda/gröna siffror för att direkt ge dig en uppfattning om hur utfallet står sig mot era jämförelsetal.

Kom igång med Personalkollen

Gör som tusentals andra nöjda kunder. Beställ Personalkollen idag så ser vi till att du får allt du behöver och hjälper dig att komma igång!

Beställ idag